UM1115: Tant

Cover image Tant
101 Welsh Traditional Harp Tunes
Edited by Sian James & Sioned Webb
   
Contents: 101 Solos - see contents
Instrumentation: Lever or Pedal Harp
Level: Intermediate
Format: A4 Wire Bound Score
ISMN/Bar Code: 9790708091257
Publisher: Cwmni Cyhoeddi Gwynn
Edition/Year: 2013
Origin: UK
Our Ref: UM1115
   

Buy this music now £12.50 +p&p

 
Other music by Sian James
 
Other music by Sioned Webb

Contents

Tant
101 Welsh Traditional Harp Tunes
Edited by Sian James & Sioned Webb

Contents

Welsh titles

A Ei Di'r Deryn Du?
Bedd Dafydd Gam
Bedw Gwynion
Blaenhafren
Blodau Ffestiniog
Blodau'r Drain
Blodau'r Faenol
Breuddwyd Dafydd Rhys
Breuddwyd Rhysyn Bach
Breuddwyd y Frenhines
Bwlch Llanberis
Cader Idris
Cainc Dafydd Broffwyd
Cainc y Clogwyn
Cainc y Datgemiad
Cainc y Delyn
Cainc y Medelwr
Cariad y Bardd
Caru Doli
Castell Dinbych
Castell Rhuthun
Clychau'r Cantre
Cnocell y Coed
Codiad yr Ehedydd
Conset Gwilym Bethel
Conset Treffael
Conset y Siri
Cynghansail y Cymry
Cysur
Dafydd y Garreg Wen
Diferiad y Gerwyn
Difyrrwch Caswallon
Difyrrwch Gwyr Hirwaun
Difyrrwch Ifan y Telynor Dall
Difyrrwch lorwerth ap Ifan
Difyrrwch Ned Puw
Difyrrwch y Brenin
Dwr Glan
Erddigan Dannau
Eryri Wen
Ffarwel i'r Marian
Ffarwel Phylip Ystwyth
Ffarwel y Telynor
Glan Bran
Glan Medd'dod Mwyn
Gorhoffedd Owain Cyfeiliog
Gwenyen Gwent
Hobed o Hilion
Hoffedd Hywel ap Owain Gwynedd
Hyd y Frwynen
Lili Ymysg y Drain
Llanofer
Llanymddyfri
Llwyn Onn
Mantell Siani (l)
Mantell Siani (2)
Mathafarn
Megan a Gollodd ei Gardas
Meillionnen o Feirionnydd
Mel Wefus
Merch Megan
Moel yr Wyddfa
Morfa Rhuddlan
Morfa'r Frenhines
Mwynder Corwen
Mwynder Llinos
Mwynen Ceiriog
Mwynen Gwynedd
Mwynen Meirionnydd
Mwynen Mon
Nos Galan
Pant Corlan yr Wyn
Pen Rhaw
Per Alaw
Pibddawns Jones
Plygiad y Bedol Fach
Rhuban Morfudd
Serch Hudol
Syr Harri Ddu
Ton Alarch
Toriad y Dydd
Tros y Garreg
Ty Uchaf
Tywysog y Faneg
Walts Trefforest
Wyres Megan
Y Bardd yn ei Awen
Y Delyn Newydd
Y Dydd
Y Ferch o'r Sger
Y Pural Fesur
Y Waedd
Y Wenynen (1)
Y Wenynen (2)
Ymadawiad y Brenin
Ymdaith yr Yswain
Ymgyrch-don y Waunlwyd
Yr Afon
Yr Hafren
Yr Hufen Melyn
Yr Ysgin Aur


English translations of Welsh titles

Blackbird Will You Go?
The Grave of Crooked Dafydd
White Birches
The Head of the Severn
The Flowers of Ffestiniog
Tne Flowers of the Thorn
The Flowers of the Manor
The Dream of Dafydd Rhys
The Dream of Little Rhysyn
The Queen's Dream
Llanberis Pass
Cader (the chair or seat of) Idris
The Tune of Dafydd the Prophet
The Tune of the Cliff
The Tune of the Singer
The Tune of the Harp
The Tune of Reaper
The Bard's Lover
Courting Dolly
Denbigh Castle
Ruthin Castle
The Bells of the Cantre (Hundred)
The Woodpecker
The Ascent of the Lark
The Conceit of Gwilym Bethel
The Conceit of Treffael
The Conceit of the Sheriff
The Welsh Ground
Consolation
Dafydd of the White Rock
The Dripping of the Mash Tub
The Delight of Caswallon
The Delight of the Men of Hirwaun
The Delight of Ifan the Blind Harpist
The Delight of Iorwerth ap Ifan
The Delight of Ned Puw
The King's Delight
Clean Water
Song for the Strings
White Snowdonia
Farewell to the Moraine
Phylip Ystwyth's Farewell
The Harpist's Farewell
The Banks of Bran
Good Humoured and Tipsy
The Praise of Owain Cyfeiliog
The Bee of Gwent
A Peck full of Nails
The Pride of Hywel ap Owain Gwynedd
The Length of the Reed
A Lilly Amongst the Thorns
Llanover
Llandovery
The Ash Grove
Siani's Mantle (1)
Siani's Mantle (2)
Mathafarn
Megan who Lost her Garters
Meillionnen from Meirionnydd
Sweet Lips
Megan's Daughter
The Bare Summit of Snowdon
Rhuddlan's Marsh
The Queen's Marsh
Sweet Corwen
Sweet Llinos
The Gentle Maid of Ceiriog
The Gentle Maid of Gwynedd
The Gentle Maid of Meirionnydd
The Gentle Maid of Anglesey
New Year's Eve
The Valley of the Lambs-fold
The Spade's Head
Sweet Melody
Jones's Hornpipe (Llanofer Reel)
The Little Horseshoe's Bend
Morfudd's Ribbon
Love's Allure
Sir Black Harry
The Swan's Tune
The Break of Day
Over the Stone
Top House
The Prince of the Glove
Trefforest Waltz
Megan's Grand-daughter
The Bard in his Muse
The New Harp
The Day
The Girl from Sker
The Perfect Measure
The Cry
The Bee (1)
The Bee (2)
The King's Departure
The Squire's March
The Waunlwyd War Cry
The River
The Severn
The Yellow Cream
The Golden Robe


Sample Page

Sample Page