About Eluned Henry

Eluned Henry

Astudiodd Eluned y delyn o dan hyfforddiant Ann Griffiths yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a graddiodd gyda chlod yn 1990. Aeth ati am flwyddyn ychwanegol i astudio cwrs pellach ar berfformio ac fe enillodd y wobr flynyddol ar berfformio uwchradd ar y delyn.

Yn 1989, ffurfiodd y ddeuawd Mwynion Mai i'r delyn a'r ffliwt gyda Jane Groves. Y maent yn y cyfamser wedi cyhoeddi CD a hefyd amrywiaeth o alawon Cymreig a drefnwyd yn arbennig ganddynt.

Am nifer o flynyddoedd bu Eluned yn athrawes yn ysgolion Caerdydd a Bro Morgannwg a bu'n gyfrifol am drefnu cerddoriaeth ar gyfer corau telynau.

Ar hyn o bryd y mae Eluned yn dysgu'r piano a'r delyn i ddisgyblion o amrywiol alluoedd. Yn ychwanegol y mae'n cynnal datganiadau a chyngherddau. Ar hyn o bryd y mae'n un o delynorion swyddogol yng Nghastell Caerdydd. Erbyn hyn y mae ganddi brofiad helaeth ac amrywiaeth cerddorol eang o berfformiadau cerddorol.

Eluned studied the harp with Ann Griffiths at the Royal Welsh College of Music and Drama and graduated with Distinction in 1990. She then undertook a year's Advanced Performers Course and was awarded the annual harp prize during her period of studies at the college.

In 1989, she formed Mwynion Mai Flute and Harp Duo with flautist Jane Groves. The duo have since released a CD and have published music of a wide selection of Welsh melodies which have been arranged solely by the pair.

Eluned has taught for many years for the Cardiff and The Vale of Glamorgan schools and has arranged music for harp ensembles.

Currently, Eluned teaches both harp and piano to students of various abilities and in addition to this, regularly performs at recitals and concerts. She is currently one of the resident harpists at Cardiff Castle and has a wealth of experience and a vast repertoire of music.

Contact Details
Eluned Henry
E-mail Click to e-mail 
Artists web sites Mwynion Mai Flute & Harp Duo
  Solo Harp - Under construction

Sheet Music & Recordings By Eluned Henry

Sheet Music for flute & harp duos - click cover for details
Click for details Click for further details Click for further details        
Ar Lan y Dwr
by Mwynion Mai
On Wings of
Song
Salut
D'amour
       

Sheet Music for harp ensembles - click covers for details
Click for further details Click for further details Click for further details Click for further details Click for further details Click for further details Click for further details
Y Ferch o Blwy Penderyn
The Girl from Penderyn
Y Deryn Pur
The Dove
Croen y Ddafad Felan
The Yellow Sheepskin
Brahms Lullaby Brian Boru's
March
Canon in D
Pachelbel
Amazing Grace l

Recordings
Click for details            
Ar Lan y Dwr
by Mwynion Mai